top of page

נגלגל יחדיו בעדשים

עודכן: 24 בינו׳

עיון בסיפורו המוזר של עגנון "אל הרופא"

פורסם: E-mago חלק א 2/12/2012 , חלק ב 9/12/2012


א. סיפור מוזר על מחלה ששמה לא נודע

כותרת סיפורו של עגנון "אל הרופא" בנויה במתכונת הכותרת האופיינית לאותם משירי הלל והודיה המכוּנים בשם "אוֹדה" (ode), וראו כותרתו של ביאליק "אל הציפור", כותרתו של טשרניחובסקי "לשמש", או כותרתו של אלתרמן "אל הפילים". מאחר שהסיפור פותח בתיאורם של שני בני משפחה חולים – אב קשיש ואחות צעירה – מאליה מתעוררת הציפייה לתפילת הו