top of page

מתוך טקס הענקת פרס ברנר של אגודת הסופרים לשנת 2021

טקס הענקת פרס ברנר של אגודת הסופרים לשנת 2021

יו"ר אגודת הסופרים צביקה ניר העניק לסופר והמשורר אילן שיינפלד את הפרס הי