top of page

מתוך טקס הענקת פרס ברנר של אגודת הסופרים לשנת 2021

טקס הענקת פרס ברנר של אגודת הסופרים לשנת 2021

יו"ר אגודת הסופרים צביקה ניר העניק לסופר והמשורר אילן שיינפלד את הפרס היוקרתי על ספרו "הנזיר היהודי" לבועז דנון הוענק פרס ברנר לספר ביכורים לסופרים צעירים על ספרו "כל שהוא כביצה" המוסיקאי והיוצר עידן רייכל תרם למעמד הספרותי בשיריו פרס ברנר מוענק בתמיכת רחל ומשה ינאי. חבר השיפוט לשנה זו: כלת פרס ישראל פרופ' ניצה בן דב, פרופ' זיוה שמיר, ד"ר דורית זילברמן, משקיף: מאיר עוזיאל. צילום: עמרי אמסלם 03/02/2022Comments


bottom of page