top of page

משתה ערב דבר

הדים מספרות הילדים בשירת אלתרמן (ב')

פורסם: מעריב , 14/03/1980( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )
Comments


bottom of page