top of page

משרטט המפות

גרשון שקד / הסיפורת העברית 1880-1980. כרך ד': בחבלי הזמן (הריאליזם הישראלי

1938-1980) / הוצאת הקיבוץ המאוחד ובית הוצאה כתר, 1993

פורסם: ידיעות אחרונות 26/11/1993


(טקסט משוחזר מקבצים ישנים - יתכנו טעויות וחוסרים)


כרך נוסף של תולדות הסיפורת העברית מאת הפרופ' גרשון שקד הוא מסוג האירועים ש"קרית ספר" שלנו אי