top of page

מעשי ילדוּת ונערוּת

עודכן: 16 בדצמ׳ 2022

ביאליק משַלח חִצי סָטירה בהרצל וב"צעירים"


א. שירי לעג על הציוֹנות "המדינית"

עולם הדעות העולה ובוקע מיצירות ביאליק שנכתבו במִפנה המאה העשרים הוא מצד אחד עולם מוֹנוֹליתי ומכוּון כולו לאותה מטרה עצמה, אך גם תזזיתי ומתהפך לכל הגוונים. במהלך כתיבתו ניסה המשורר את כוחו בסוּגות ובסגנונות רבים, ואין בקורפוס הביאליקאי יצירה אחת הדומה לחברתה, ואף-על-פי-כן חוט סמוי נשזר ביניהן ומַקנה להן את אחידותן הרעיונית. האחידות מקוֹרהּ בעיסוקו האוֹבּסֶסיבי של המחבּר בשאלת שתי הדרכים שעמדו לִפני אנשי המחנה הציוֹני: דרכו "המדינית" של הרצל, שחיפשה פתרון מיידי ליישובם של פליטי הפרעות, וזו "הרוחנית" של אחד-העם, שחיפשה את גאולת העם במהפכה חינוכית-תרבו