top of page

מעורבות המשוררים

עודכן: 6 ביולי 2022

הלל ברזל / גבהות הכיסופים: שירה מתקנת עולם

(עיקרי השקפה ואמונה מ'צדקיהו בבית הפקודות' ועד 'הכול הולך')

אגודת הסופרים העברים בישראל, 1993


פורסם: ידיעות אחרונות , 07/01/1994