ממי ביקשה לאה גולדברג סליחה?

פורסם: במוסף 'שבת' 30.8.2013