top of page

מם סגולה, מם סגולה - זוהי כל התורה כלה

על שירו הפסידו עממי של ביאליק "הגדי בבית המלמד"

פורסם: עולם קטן כתב-עת לחקר ספרות ילדים ונוער, גיליון 3 (תשס״ז, 2007)

...שירי האלף־בית המאוחרים של ביאליק שנכתבו בתקופת ברלין - "הגדי בבית המלמד" ו״הנער ביער״ - מכילים בתוכם רבדים רבים נוספים, שמקומם לא יכירם בתוך שירי א״ב מן השורה, לרבות סיפור לאומי מורכב ורב פנים והשלכות, שילד יתקשה לזהותו ולהבינו כדבעי. שירים אלה מתגלים כשירים "דו פרצופיים" המיועדים לשני קהלי יעד שונים: הילד יתרשם וייהנה רק מן העלילה הגלויה ומגילויי ההומור המשובצים בשיר, בעוד שהמבוגר, הקורא אותו שיר עצמו באוזני ילדו הרך, ייהנה מרבדים נוספים - פסיכולוגיסטיים, פוליטיים או היסטוריוסופיים - המאירים את השיר התמים שלפנינו באור חדש ומחוכם....Comments


bottom of page