top of page

מוטב שתשכחני בבת-שחוק

על שיר פרֵדה מאת כריסטינה רוֹזֶטי


פורסם: חדשות בן עזר , גליון 1692, 28/10/2021המשוררת הוויקטוריאנית כריסטינה רוזֶטי (1830