top of page

מה ייעשה לסופר שהעיר רוצה ביקרו?

על חייו של ח"נ ביאליק בעיר תל-אביב

פורסם: על המשמר, 16/12/1983

( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,
אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )


לחצו לקריאה בקובץ PDF
bottom of page