top of page

"מה זאת אהבה" נוסח ביאליק

מאניה ביאליק, בת-ישראל מן הנוסח הישן, מעולם לא היתה מרכז עולמו של "המשורר הלאומי".

תגובה למאמרו של שמואל אבנרי "מאניה, הצלת אותי! עתה אוכל לגמור את האגדה" ("תרבות וספרות", 21/9)


פורסם: הארץ ,02/10/2012


...זיכרונותיה של מאניה, שאותם סיפרה ביידיש ושהתפרסמו בשמה בספרון עברי צנום וקטן, מעידים על מיעוט השגותיה ועל דלותן. היא אינה מספרת בהם דבר על יצירותיו של בעלה, אף אינה מספרת על חוג הסופרים של אודסה שחולל את המהפכה החשובה ביותר בתולדות הספרות העברית החדשה, כי אם על ענייני יום-יום טפלים ותפלים. מאניה לא היתה אשמה במצבה. זיכרונותיה של קטיה מאן, אשת הסופר תומס מאן, מאכזבים לא פחות. רוב בנות הדור לא למדו כלל, ואי אפשר היה לצפות מהן ליותר.....


Comments


bottom of page