top of page

לפדות נכסי רוח

עודכן: 10 ביוני 2022

ארכיון עמיחי לא יקבל בארה"ב את תשומת הלב המחקרית שהיה מקבל בארץ

פורסם: הארץ , 16/04/2001


....אלה דברי הבל. עמיחי המנוח מכר את כתביו לאוניברסיטה בחו"ל בגלל צורך כלכלי בל יגונה. המשורר שוחר השלום לא ביקש לשכון כבוד בין שני דוברי הפשיזם האיטלקי. הוא היה מעדיף בוודאי את שכנות רעיו, משוררי "דור הפלמ"ח" ו"דור המדינה". אבל תמיד יימצא אדם "מקורי" ו"נועז" כמו פרופ' הרשב, ששאיפתו להשמיע אמירה נון-קונפורמיסטית עשויה לשבש את שיקול דעתו. הפרופסור טען כי עלינו להתגאות בכך שארכיון המשורר יהיה מונח בחו"ל, כי שם יטופל כראוי וייתן למדינה כבוד ויוקרה, ממש כשם שהוא עצמו מיטיב אתנו בעצם ישיבתו באוניברסיטת ייל.... לחצו לקריאה בקובץ PDFComments


bottom of page