top of page

ליודעי ח"נ

גם השנה ישירו תלמידי כיתה א' בהנאה את שיריו של חיים נחמן ביאליק - בלי להבין את המסרים החתרניים הסמויים שטמונים בהם....שיריו של ביאליק לילדים פשוטים לכאורה, אך מכילים בסמוי את השקפת עולמו של המשורר הבוגר בלי לנסות להתיילד ולהגיש לילד מזון קל ולעוס. נהפוך הוא: בשירים הללו כלולים לא אחת מסרים חתרניים, ששום ילד לא יבינם. מכאן שהשירים נועדו לקהלי יעד שונים - לילד התמים, שיבין רק את "הסיפור הפשוט" וייהנה מנפלאות הצליל והקצב, וליודעי ח"ן, הבקיאים בנושאים המורכבים שהעסיקו את ביאליק...


Comments


bottom of page