top of page

להכניס תבן לעפריים

על דוד אברבך / 'ביאליק' (ספר בסדרה "הוגי דעות יהודיים", בעריכת ארתור הרצברג), הוצאת עידנים / ידיעות אחרונות, תל-אביב 1992

פורסם: ?????? 1992


(טקסט משוחזר מקבצים ישנים - יתכנו טעויות וחוסרים)

למרות שה"אני מאמין" של הסדרה 'הוגי דעות יהודיים' אינו פרוש לפ