top of page

להחזיר את השד לבקבוק

עודכן: 22 בינו׳

מה אני מאחלת לי ולכולנו לשנת תשע"ח? שיתש כוחו של הסחי המקיף אותנו מכל עֵׁבר, ויחד אתו יתחילו להיעלם ממציאוּת חיינו גם אותם שסעים חברתיים-עדתיים המאיימים על קיומנו