top of page

כשהאמת של הזולת מכה ישר בפרצופך

עודכן: 7 ביולי 2022

על שיריו המביכים של פיליפ לרקין

פורסם: חדשות בן עזר, גליון 1679 13/09/2021


המשורר היהודי הבריטי פיליפ לרקין (1922 – 1985), התפרסם בזכות סירובו לקבל את התואר "משורר לאומי" ("Poet Laureate") מִידי מלכת אנגליה, תוך ויתור על כבוד, יוקרה ורבבות ליש"ט. לרקין המופנם, שסבל בי