top of page

כל מלה מיגדל מלא

על ישראל אלירז, 'פה קרוע', שירים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1992

פורסם: ידיעות, 23/7/1993( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,
אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )

לחצו לקריאה בקובץ PDF
bottom of page