כי המליץ בינותם

התרגום ומעמדו בספרות העברית החדשה

פורסם: גג - כתב־עת לספרות ,גליון 36 , 2015


...כל תרגום הוא סוג של פרשנות. לא מקרה הוא שבשפה באנגלית המילה "interpretation" משותפת לפירוש ולתרגום, וכן לביצוע אישי של יצירה – עם לחן או בלעדיו – שאף בו יש מעשה של פרשנות. כל העיסוקים הללו – התרגום, ביאורו של הטקסט הספרותי והביצוע, הווֹקלי או האינסטרוּמֶנטלי, הם סוגים שונים של פרשנות. בתנ"ך נזכר השורש המרובע תרג"ם פעם אחת בלבד, בספר עזרא )"מתורגם מארמית"(, אבל בסיפור יוסף בספר בראשית נזכר המֵליץ, שהוא המתרגם והמגשר בין יוסף לאחיו. יוסף הרי התחזה לפני אחיו כזָר, ורצה שהם יראו בו איש מצרי, ועל כן הביא מליץ בינו לבינם. ..... לחצו לקריאה כקובץ PDF