top of page

כוכבי שמים רחוקים

עודכן: 19 ביוני 2022

שיר מרד הנעורים של ז'אן ארתור רמבו - ושיר של נתן אלתרמן

פורסם: גג - כתב־עת לספרות , גיליון מס' 9 , 2004


ז'אן ארתור רמבו כתב כידוע אחדים מהשירים היפים והמוכּרים שהפיקה מקִרבה התנועה הסימבוליסטית הפריזאית, שירים שהולידו לימים מאות חקיינים וממשיכי דרך. אף על פי כן, הוא ידוע יותר מכול לא בזכות שיר זה או אחר, כי אם בזכות ניסיון התנקשות שלא צלח. כידוע, התרעם המשורר פול ורלן, על בן חסותו הצעיר, שניסה להתנתק ממנו ולעזוב את מעונם המשותף. הוא נטל את אקדחו, ירה ברמבו, הועמד למשפט על ניסיון רצח ונשלח לכלא לשמונ