top of page

"כבת? כאחות? ככלה?" ( חלקים א+ב )

על פשרת אהבתו של ביאליק לסטודנטית צעירה

פורסם: ידיעות אחרונות , 13.7.1984 + 20.7.1984


( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )לחצו לקריאה בקובץ PDF
bottom of page