top of page

"יעקב ועשו" ישראל ואומות העולם

מערכון מוקדם שהטביע חותם על יצירת ביאליק לסוגיה ולתקופותיה

פורסם: מראה - כתב עת, גליון 9, ספטמבר 2014


...דברי יעקב במערכון העממי הגנוז "יעקב ועשו" מכילים בעקיפין ובדרך תמציתית דיונים רעיוניים רחבים מספרות חז"ל ומן ההיסטוריוסופיה המודרנית על גורל העם ועל מקורות האנטישמיות. השיר מתאר את גורלו של היהודי ברוסיה בסוף המאה ה-19 (הנוף הוא נוף רוסי מושלג, יעקב מחזיק בית מרזח, הסוף מעיד על גזֵרות וגירושים), וגם את גורלו של היהודי הנודד בכל הדורות, לאחר שגורש מביתו ההיסטורי. תולדות עם ישראל מלמדות שלמרבה האירוניה דווקא יעקב, המאופיין "יוֹשֵׁב אהָּלִּים", שאינו שש לצאת לדרך הנדודים ולִּשדות הציד, נאלץ לחיות חיי נדודים....
Comments


bottom of page