top of page

יחסו האמביוולנטי ורב התהפוכות של ביאליק אל החסידות

על הניסיון הראשון, הכושל, לכתוב שיר ביידיש ועל גלגולי הרעיון האנטי חסידי ביצירה, לסוגיה ולתקופותיה


..ארכיונו של ביאליק מגלה כי הניסיון הראשון לכתוב שיר ביידיש, ממש כמו הניסיון הראשון לכתוב שיר בעברית, לא הניב אלא קטע שיר מחורז, ובו חמישה בתים בני שש שורות כל אחד שייקרא על שם מילות הפתיחה שלו 'איך וועל אייך דערציילן' ['אספר לכם'] - שיר קריקטורי סטירי בסגנון מגלה טמירין, הדורש כביכול בשבח 'הרבי' החסידי ולמעשה מדבר בו סרה. זוהי יצירה שפני יאנוס לה: צידה הגלוי נאמר מפי חסיד שוטה, המאמין בניסים ובנפלאות שהרבי מחולל; מאחורי הקלעים עומד המחבר המפוכח וקורץ בעינו לקורא, אף מבהיר לו שכל 'הנסים והנפלאות' אינם אלא עניינים של מה בכך, שאין בהם כל רבותא; או גרוע מזה - תרמית ואחיזת עיניים... לחצו להורדה כקובץ PDF


Comments


bottom of page