top of page

יונה ונער

עודכן: 6 ביולי 2022

על יונה ונער ,מאיר שלו. ספריה לעם, הוצאת עם עובד, 365 עמ'

פורסם: הארץ , 19/03/2006


...ככלל, ברומן "יונה ונער" הנשים הן אלה ש"מסדרות" (תרתי משמע) את הגברים. לפנינו נשים גדולות מן החיים: האחת חברת דירקטוריון בחברת נדל"ן וניהול נכסים, השנייה עוסקת במיומנות רבה בעבודות קבלנות ומנהלת משא ומתן עם הרשויות. לאמיתו של דבר, יאיר מנדלסון אינו אלא "גבר מוחזק", החוסה בצלן של נשים בעלות מקצוע גברי; ולמעשה גם בנימין, אחיו הצעיר, מדען העושה עם משפחתו במדינות הים, נשוי לאשה גדולה ונדיבה, הפותחת לאחר שובה ארצה בית קפה וחנות בגדים למידות גדולות. "יונה ונער" הוא רומן שבו מתהפכים התפקידים הסטריאוטיפיים של גבר ואשה....Comments


bottom of page