top of page

ח"ן הנסתר

יצר ויצירה בין כותלי הארכיון


פורסם: מאזנים /6 , 2012

...עבודה בארכיוני סופרים עלולה להיראות כעבודה משמימה בעיני "זָר לא יבין זאת"..אודה ולא אבוש: כמה מהרגעים המסעירים ביותר שעברו עלי בחקר הספרות התרחשו במהלך נבירה בארכיונים. כך נתגלתה לי לפעמים יצירה נידחת, או נחשפו לעיני סודות גנוזים על יצירה נודעת ועל הנסיבות שהולידוה. כאשר ביקשה ממני עורכת "מאזנים" שאספר על אחד מגילויי הארכיון שנפלו בחלקי, בחרתי בסיפור גילויה של טיוטה המלמדת ששירו של ביאליק, "לנתיבך הנעלם", שנודע עד אז כשיר שנכתב בהאג בשנת 1907 , חוּבּר למעשה בארץ ב־ 1927 . הגילוי שינה מִקָּצה לקצה את הכרונולוגיה של יצירת ביאליק ואת הבנתו של אחד משירי האהבה היפים בספרותנו, אף האיר את חיי ביאליק באור חדש. את עיקר הגילוי פרסמתי כבר, אך לאחרונה נתעוררה סביבו סערה־בכוס־מים, שהפילה את החיץ בּין המחקר לחיים. יכולתי להיווכח, ולא בראשונה, איך יצרים הרוחשים בארכיונים כבמציאוּת החוץ־ספרותית, מאיימים ....


Comments


bottom of page