top of page

חריגות קיצוניות מהפואטיקה האלתרמנית

תגובה למאמרו של שלמה הרציג על שירו של אלתרמן "לבד"

פורסם: הארץ, תרבות וספרות 10/5/2023

תגובה _ חריגות קיצוניות מהפואטיקה האלתרמנית - תרבות וספרות - הארץ _2
.pdf
הורידו את PDF • 27KB


מאמרו החביב אך הקוריוזי של שלמה הרציג ("תרבות וספרות", 24.4) מניח שבשירו "לבד " תיאר אלתרמן מכונית "סטודיבייקר" נוצצת, כעין זו שהופיעה ךךְְ באחד משירי "רגעים" (מדורו הקבוע של אלתרמן הצעיר בעיתון "הארץ"). מכיוון שהרציג עסק שנים בהכשרת מורים לספרות במכללת לוינסקי ושימש מפקח ראשי על לימודי הספרות במשרד החינוך דרושה תגובת הבהרה למאמרו, לבל יטעו את המורים בחינוך העל־יסודי המבקשים ללמד את השיר "לבדך".


ידוע שכל שירי "כוכבים בחוץ", בלי יוצא מן הכלל, הם שירים ארכיטיפיים, נטולים סממני זמן ומקום מובהקים. מעולם לא העביר המשורר אובייקט ספציפי משירתו הקלה לשירתו ה"קנונית" כדי להעניק לו עיצוב מצועף וחידתי. אין ולו דוגמה אחת כזאת. כדי להאמין שאלתרמן סטה באופן חד־פעמי ממנהגו וגרר דווקא את מכונית ה"Studebaker" מאחד משירי "רגעים", שהגיבו על ענייני דיומא, כדי להנציחה בין דפי "כוכבים בחוץ" יש להסביר את פשר החריגה מהנורמה ולהבהיר את סיבותיה. להסבר כזה אין זכר במאמרו של הרציג.


אלתרמן גם מעולם לא בנה שיר־חידה באופן שאיש מקוראיו לא יוכל להגיע לפיתרונו בכוחות עצמו. הוא מעולם לא שם מכשול בפני עיוור ותמיד ביסס את חידותיו על אובייקטים נצחיים כגון גרמי השמים, עונות השנה, הדרך, הניגון, מלחמת המינים וכו'. האם יש סיבה כלשהי לשער שהוא ביקש להריץ את קוראיו לארכיוני העיתונות או לאלצם לפשפש במעמקי זיכרונם כדי לדלות משם את שרידיו של שיר קל־ערך שהתפרסם שנים לפני "כוכבים בחוץ"? אגב, שיר זה נכתב בתגובה לכותרת עיתונאית שעלה בידי לאתרה.


. תקצר היריעה מלפרט את החריגות הקיצוניות מהפואטיקה האלתרמנית העומדות בבסיס השערתו של הרציג. אמנה אותן בפירוט במאמר שעתיד להתפרסם באתר נתן אלתרמן. אדגיש רק שטענה אחרת במאמרו של ד"ר שלמה הרציג, שלפיה הכותרת האלתרמנית "לבדך" מתכתבת עם כותרת שירו של ביאליק "לבדי", בנויה אף היא על הנחה הזויה. למקרא הדברים הללו לא אופתע אם אשמע יום אחד שבשירו "אל הפילים" התכתב אלתרמן עם שירו של ביאליק "אל הציפור".

Comments


bottom of page