top of page

חמש נשים (ועוד אחת) – וגבר

מאיר שלו, בביתו במדבר (רומאן), עם עובד, הספרייה לעם, 1998

פורסם: ידיעות אחרונות, 20/03/1998


(טקסט משוחזר מקבצים ישנים - יתכנו טעויות וחוסרים)

ספרו החדש של מאיר שלו, החותר לחישוף שורשי חיינו באדמה הקשה הזו, מתאים להפליא לסרט פ