top of page

וכל העם רואים את הקולות

לשון המראות של חיים נחמן ביאליק

פורסם: שבילים , גליון 16 יוני 2016


....ביאליק עצמו דיבר על תערובת זו שבין המתוכנן למקרי, או בין היסוד הרציונלי לבין היסוד הסטיכי והבלתי מוּדע שביצירתו, כשנשאל בדבר כוונתו בפואמה חידתית אחרת שכתב באותה עת "מגילת האש" שאף היא כמו "הבּרֵכה" ניצבת באזור דמדומים שבין רומנטיקה לסימבוליזם. בהרצאה על יצירה זו, הודה במפורש בהכנסת יסוד אלגורי מתוכנן ללב לִּבה של יצירת וידוי אישית....


Comments


bottom of page