top of page

והלם נהיה יהלום

דורי מנור קומם עליו רבים כשקרא לחזור אל שירה בעלת משקל וחרוז


לאחרונה הוצגה לפנינו פארסה בהמשכים מעל דפי המוסף לספרות של עיתון "הארץ": דורי מנור, שחרף גילו הצעיר כבר הניב יבול מרשים ביותר (שלושה קובצי שירה, ליברית לאופרה, קבצים של תרגומים, בהם "פרחי הרע" של בודלר, שני כתבי-עת חדשניים, "אב" ו"הו!"), הוצג על ידי מקטרגיו כאנכרוניסט. מדוע? בשל דבריו המצדדים בשירה שקולה וחרוזה, ושיריו המדגימים זאת הלכה למעשה...
Comments


bottom of page