top of page

ואף על פי כן תהיה ירושלים

על ספרו של דן מירון "אם לא תהיה ירושלים" , הוצ. הקיבוץ המאוחד , 1987

פורסם: מעריב , 03/06/1987
( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )
Comments


bottom of page