top of page

השקת ספרו של משה גרנות: גם ג'וזף סיסקו צחק

צולם: בית הסופר, תל אביב, 7.7.2022


השקת ספרו של משה גרנות: גם ג'וזף סיסקו צחק

דברי פתיחה: צביקה ניר, יו"ר אגודת הסופרים העברים

בהשתתפות: פרופ' זיוה שמיר, אהוד בן עזר, בני דון-יחייא

: קריינות: ענת זגורסקי-שפרינגמן

מנחה: ד"ר משה גרנות
Comments


bottom of page