top of page

השקת ספרו של משה גרנות - "גם ג'וזף סיסקו צחק"

הזמנה להשקת ספרו של משה גרנות: גם ג'וזף סיסקו צחק

יום חמישי 7.7.2022 - 19:30 בבית הסופר ברחוב אליעזר קפלן 6, תל אביב