top of page

השקת הספר "איזון שביר" של המשוררת יערה בן-דוד


פרופ. זיוה שמיר נושאת דברים באירוע השקת ספרה של המשוררת יערה בן-דוד "איזון שביר"

בתאריך 20.4.2015 בבית היוצרbottom of page