top of page

השקת גיליון מס' 8 של כתב-העת 'המסדרון'

פרופ' זיוה שמיר על ספרה 'ורד לאמיליה'


מתוך אירוע השקת גיליון מס' 8 של כתב-העת 'המסדרון'

שהתקיים בבית איילה בשד' בן־גוריון 13, תל אביב

צילום: אבי גילרט © כל הזכויות שמורות

אתר – 'חדרים-פרוזה ושירה עברית חופשית'

bottom of page