top of page

השיר הולך לאן שהוא רוצה ללכת


על שירת רנה לי

פורסם: גג - כתב־עת לספרות ביטאון איגוד כללי של סופרים בישראל ,גליון 32 , 2014


...רִנה לי צוּידה בחושים מחודדים לקלוט מראות, צלילים וניחוחות שבן -אדם רגיל חולף על פניהם ואינו מייחס להם חשיבות. לגבי דידה היו אלה אותות לִשְׁדָרים מעולמות אחרים, לרבות עולם המֵתים. פנינה נוצרת כאמור כתוצאה וכתוצר של פצע, וגם רנה לי מעולם לא הסתירה בשיריה את אכזבות החיים, ולא ציפְּתה את המציאות בציפּוּי צֶלוֹפן מבריק. אלה שירים יְשירים....


Commentaires


bottom of page