top of page

השירה מאין תמצא: על עיונים בשירתו המוקדמת של ביאליק

ידידיה יצחקי (עתון 77) על זיוה שמיר : הצרצר משורר הגלות- על היסוד העממי ביצירת ביאליק ; פפירוס :בית הוצאה באוניברסיטת תל-אביב ; 1986- דן מירון : הפרידה מן האני העני ; מהלך בהתפתחות שירתו המוקדמת של ח"נ ביאליק 1901-1891; הוצאת האוניברסיטה הפתוחה ; תל-אביב ; 1986


פורסם: ידידיה יצחקי, עתון 77 גל' 80-81 , 1986

( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )


Komentáře


bottom of page