top of page

השיבה המאוחרת

עודכן: 5 במרץ

עיון בשירו של ח״נ ביאליק ׳בתשובתי׳

פורסם: תעודה ד'-מחקרים במדעי היהדות, אוניב. ת"א תשמ"ו (1986)


...׳בתשובתי׳ הוא שיר בעל מכנה סכימאטי מובהק, מבלי שלתואר ׳סכימאטי׳ יתלוו כאן כל השתמעויות של גנאי או של פחיתות. מבין כל שירי ביאליק, שיר זה הוא אולי השיר הנוח ביותר לחלוקה מבנית ברורה ומובחנת, אף־על-פי-כן, אין חלקיו נתחמים בדרך כה חלקה וחדה, כשם שעשוי הקורא לדמות בקריאה שטחית....


לחצו לקריאה בקובץ PDFbottom of page