העיר ביצירת אלתרמן – מ"כוכבים בחוץ" ועד "חגיגת קיץ"