top of page

הסופר כשוטה הכפר הגלובלי

על ההיחשפות היח"צנית ועל הביוגרפיה הטריוויאלית בעידן תקשורת ההמונים


פורסם: גג: כתב-עת לספרות ,גליון 12 , 2005


ספרה האחרון של הסופרת והמסאית שולמית הראבן ("ימים רבים, אוטוביוגרפיה", 2002) פותח בקטע המנתח בבהירות ובהיגיון את הטירוף שאחז ב"קריית ספר" שלנו בעידן