top of page

המשורר-הסוחר והמתבודד-הנודד

עודכן: 2 בינו׳

מעמדה של דמות ה'אני'-הדובר ביצירת ביאליק ושלבים שונים במסלול התפתחותה

וכן התייחסות לספרו של דן מירון "הפרדה מן האני העני", תל אביב, 1986


פורסם: בקורת ופרשנות: כתב-עת למחקר ספרות עם-ישראל (35-36) , 2002