top of page

המשוררת האבודה

עודכן: 22 ביולי 2022

פורסם: חדשות בן עזר , גליון 1689 , 18/10/2021


בשיריה של המשוררת הבריטית איימי לוי (1861 – 1889) נתקלתי בראשונה כשתרגמתי פעם שירים אחדים פרי-עטה של המשוררת הפּרֶה-רפאליטית הנודעת כריסטינה רוֹזֶטי. מעולם לא שמעתי עד אז את שמה של "תלמידתה" של רוזֶטי – המשוררת היהודייה בת המאה התשע-עשרה, שחייתה חיים קצרים ואינטנסיביים עד שהתאבדה בגיל עשרים ושמונה בביתם של הוריה המשכילים והעשירים. כשמתבוננים ביבוליה העצומים מותר כמדומה להניח שאלמלא מתה בעלומיה, הייתה יצירתה מוצבת ב"כותל המזרח" של ספרות המאה התשע-עשרה.