top of page

המסרים הפוליטיים ביצירות לאה גולדברג


הקלטת ראיון בערוץ 7

על המסרים הפוליטיים

ביצירות לאה גולדברגקישור להקלטה באתר YOUTUBE

bottom of page