top of page

המנון לבריאה בצבעי טווס ססגוני

למקרא סיפוריו המתורגמים של המספר היידי אברהם סוצקבר

מצטייר עולם מכושף, ארקאדי ורב צבעים

אברהם סוצקבר: "אקואריום ירוק" (סיפורים), מיידיש: ק"א ברתיני, ספרי סימן קריאה, הוצ. הקיבוץ המאוחד, 1979


פורסם: מעריב , 09/05/1980


( קובץ זה ניתן לקריאה והדפסה,

אך אינו מכיל טקסט בר-חיפוש )Comments


bottom of page