top of page

הכנס השנתי ה 19-של עולם המוזיקה הישראלית "מי אני? שיר ישראלי!"

הכנס השנתי ה 19- של עולם המוזיקה הישראלית

מי אני? שיר ישראלי!

מוקדש לזכרו של פרופ' איתן אביצור ז"ל

יום שני | 5.6.2023 | ט"ז בסיון תשפ"ג


9.00-8.45 התכנסות והרשמה


9.30-9.00 פתיחה וברכות

פרופ' דניאלה דוויק, דקנית הפקולטה למדעי הרוח

פרופ' יואל גרינברג, ראש המחלקה למוזיקה

מר דני זקן, מ"מ מפקד גלי צה"ל והעורך הראשי


10.00-9.30 הרצאת פתיחה: פרופ' זיוה שמיר, אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת רייכמן

אלתרמן וכתר הפזמונאות העברית


אין להגיע ללא רישום - מס. המקומות מוגבל


Comments


bottom of page