top of page

הכנס האקדמי לחקר יצירת לאה גולדברג


הרצאתה של פרופ' זיוה שמיר: אירופה וארץ ישראל - תמונה ותמונת תשליל (עיון בשירהּ של לאה גולדברג "תל אביב 1935").

מושב 4-"בין שתי מולדות" יו"ר: פרופ' רונית מטלון

הכנס האקדמי לחקר יצירת לאה גולדברג

29 במאי 2011, אוניברסיטת תל אביבבתאריכים 30-29 במאי 2011 נערך כנס אקדמי בינלאומי לחקר יצירת לאה גולדברג,

המשותף לאוניברסיטת תל אביב ולאוניברסיטה העברית בירושלים.

בסיום הכנס הוענק פרס לאה גולדברג לשירה לנורית זרחי

(חבר השופטים: ד"ר אריאל הירשפלד (יו"ר), ד"ר אפרת מישורי וד"ר דנה אולמרט).


Comments


bottom of page