top of page

"היא יושבה לחלון''

תרגום מילולי של שיר-עם יידי או יצירה מקורית של ביאליק ?

פורסם: עתון 77 (66-67) יולי-אוגוסט 1985


.... "מי יודע עיר לישטינא?" חתם, איפוא, את החוברת "משירי עם" . לפניו, נדפסו בחוברת שני שירים מתורגמים. או מתורגמים-למחצה : "תאמר אהיה רב" ו"היא יושבה לחלון". בשולי הראשון מביניהם העיר ביאליק: "זמר זה ושל אחריו - יסודם בזמירות עם בלשון המדוברת." בהערה זו ראה עוזי שביט הודאה בחובו לשירי אסופת גינצבורג ומארק (להלן ג"מ), שאותה הכיר ביאליק וממנה קיבל השראה לחיבור "שירי העם" שלו. "תאמר אהיה רב" עשוי בעיקר על-פי שירים 324-323 באסופת ג"מ, ו"היא יושבה לחלון" בעיקר....


Comments


bottom of page