top of page

הולדתו של עם מן הים ומבין חולות המדבר

עודכן: 16 ביוני 2021


חלקים 1 - 7


סיפורו של משה, שאחותו משתה אותו מן המים ואחר-כך הוא עצמו משה את עמו מעבדות ומטביעה בים סוף, ואף הטביע את אויביו במים רבים, הוא סיפור לידתה של אומה. הסופר משה שמיר נתן לכך ביטוי בפתח "פרקי אליק" במשפט המיתולוגי "אליק נולד מן הים".


ההרצאה תעקוב אחרי יצירות של ביאליק, המתארות את הולדתו המחודשת של העם מתוך הים ומבין חולות המדבר ואחר גלגוליהן של דמויות משה ואחותו מרים ביצירתו.


コメント


bottom of page