top of page

ההיסטוריה לפי אלתרמן

עודכן: 12 ביולי 2022

מדרכי נאור מספר בספרו החדש, "הטור השמיני", את סיפור קורות הארץ באמצעות הטורים האקטואליים שכתב נתן אלתרמן


פורסם: הארץ , 14/05/2007