top of page

הבחינה - מרכיב ביתרון האינטלקטואלי

עודכן: 3 ביולי 2022

פורסם: ישראל היום , נובמבר 2013


כבר תיארנו, חבריי לאיגוד הסופרים ואנוכי, במכתב לשר החינוך הרב שי פירון, מה יקרה אם תתממש תוכניתו לבטל חלק מבחינות הבגרות - במקרה שלי נגענו באופן מיוחד בספרות - אך תשובתו טרם הגיעה. תלמידי ישראל עתידים להיבחן בעברית, באנגלית ובמתמטיקה....
Comments


bottom of page