top of page

האם הייתה לאה גולדברג פמיניסטית?

עודכן: 23 בספט׳ 2021

השקפת העולם המוצנעת של המשוררת והשלכותיה הפואטיות


פורסם: גג - כתב עת לספרות, גליון 49 , 2019