top of page

האיש שגנב את ביאליק

תעלומת המחזה האבוד של ח”נ ביאליק

פורסם : יקום תרבות 11/03/2021

...לעומת זאת, לפני שנים אחדות כשעלעלתי באחד מכרכיו המצהיבים של כתב-עת ספרותי שיצא בארץ בשנות השלושים והארבעים, נתקלתי במחזה מקראי, שנדפס אמנם תחת שמו של סופר אחד, שהיה בין אותם ”נאמנים“ ספורים שהורשו לטּפל בארכיון, אך ”כתב-ידו“ האישי של ביאליק ניכר ממנו מכל שורה ומכל צירוף. ככל שהעמקתי בבדיקתו וככל שנועצתי בחוקרים מובהקים, מבין עמיתיי באוניברסיטת תל-אביב ומחוצה לה, כן נתחזקה בי ההכרה שאין הטקסט שלפניי אלא המחזה האבוד של ביאליק. בעקבות בדיקתו הטקסטואלית המדוקדקת של המחזה נקלעתי למבוכה אישית קשה. הימצאם של צירופים ביאליקאיים בתוך יצירות ממשיכיו אין בה כדי להוכיח דבר. רוב יצירותיהם של ממשיכי ביאליק מכילות.... לחצו להורדה בפורמט PDF


コメント


bottom of page